فرم تسهیلات ویژه برای ایرانیان

لطفا فرم زیر را پر کنید. همکاران ما در صورتی که شرایط داشته باشید با شما تماس خواهند گرفت.

  نام و نام خانوادگی

  آدرس ایمیل

  شماره واتساپ - اختیاری

  آیا شما ایرانی هستید

  آیا شما قانونی در کانادا حضور دارید

  آیا شما شهروند یا مقیم دائم (پی آر) کانادا هستید

  اگر خارج از کانادا هستید، آیا ویزا دارید

  کدام گزینه مورد نظر شماست

  پیام شما - اختیاری

  Related Posts

  H&C Questionnaire

  Sep 20, 2023

  Book Al Parsai for Speaking Engagements and Courses

  Jul 29, 2023

  Initial Consultation Agreement

  Apr 6, 2023

  Services we offer at Parsai Immigration

  Feb 26, 2023

  Al Parsai, LL.M, RCIC-IRB

  Al Parsai is a distinguished Regulated Canadian Immigration Consultant (L3 RCIC-IRB – Unrestricted Practice) hailing from vibrant Toronto, Canada. Al's academic achievements include an esteemed role as an adjunct professor at prestigious Queen's University Law School and Ashton College, as well as a Master of Laws (LLM) degree from York University (Osgood Hall Law School). A respected member of CICC, Al's insights are further enriched by his experience as the dynamic CEO of Parsai Immigration Services. Guiding thousands of applicants from over 55 countries through the immigration process since 2011, Al's articles offer a wealth of invaluable knowledge for readers.