فرم تسهیلات ویژه برای ایرانیان

لطفا فرم زیر را پر کنید. همکاران ما در صورتی که شرایط داشته باشید با شما تماس خواهند گرفت.

  نام و نام خانوادگی

  آدرس ایمیل

  شماره واتساپ - اختیاری

  آیا شما ایرانی هستید

  آیا شما قانونی در کانادا حضور دارید

  آیا شما شهروند یا مقیم دائم (پی آر) کانادا هستید

  اگر خارج از کانادا هستید، آیا ویزا دارید

  کدام گزینه مورد نظر شماست

  پیام شما - اختیاری

  Related Posts

  Services we offer at Parsai Immigration

  Feb 26, 2023

  فرم تسهیلات ویژه برای ایرانیان

  Feb 24, 2023

  Meeting with Al Parsai

  Sep 5, 2022
  Former International Students Can Apply for a New Open Work Permit

  US Citizens moving to Canada

  Jul 16, 2022

  Al Parsai

  Al Parsai is a Regulated Canadian Immigration Consultant (class L3 RCIC-IRB – Unrestricted Practice) in Toronto, Canada. He is an adjunct professor at Queen's University Law School and Ashton College. Al, who holds a Master of Laws (LLM) degree from York University, is a member of CICC and CAPIC organizations. Al, the CEO of Parsai Immigration Services, has represented thousands of applicants from more than 50 countries to the immigration authorities since January 2011.

  Do you have any questions?